Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2019

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar objavljuju poziv za učešće na:

AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2019

Rok za prijave: 20.02.2019.

Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015, 2016, 2017. i 2018. godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv za učešće na petoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platformi za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ciljevi Akademije ravnopravnosti su:
– jačati kapacitete političkih lidera_ki u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava građana_ki Bosne i Hercegovine;
– jačati saradnju između donositelja_ica odluka sa predstavnicima_ama organizacija civilnog društva u BiH.

Akademija ravnopravnosti 2019 je namijenjena:
– Zastupnicima_ama, tj. poslanicima_ama parlamenata na državnom i entitetskom nivou te kantonalnih skupština;

– Savjetnicima_ama lidera_ki političkih stranaka te ministara_ica na državom, entitetskom i kantonalnom nivou;

– Članovima_cama rukovodećih partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka u BiH, koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u bh. društvu.

Struktura Akademije ravnopravnosti 2019:

Akademija ravnopravnosti 2019 je koncipirana od tri trodnevna modula, koji se sastoje od predavanja, radionica i diskusija. Predavači_ce dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija i organizacija civilnog društva iz BiH.

Prijavom na Akademiju ravnopravnosti se obavezujete da ćete prisustvovati na svim modulima. Ovo su termini i mjesta održavanja Akademije ravnopravnosti 2019:

MODUL TEMA MODULA LOKACIJA/TERMIN
1. Politike ravnopravnosti spolova Sarajevo

15-17. mart 2019.

2. Feminizam za sve Jahorina

12-14. april 2019.

3. Politika ženama Neum

10-12. maj 2019.

 

Troškovi Akademije ravnopravnosti:

Organizatori_ce snose troškove smještaja, ishrane, osvježenja te učešća na Akademiji ravnopravnosti. Učesnici_e sami_e snose putne troškove.

Kako se prijaviti na Akademiju ravnopravnosti?

Ukoliko pripadate jednoj od gore navedenih ciljnih grupa i želite da učestvujete na Akademiji ravnopravnosti, onda vas molimo da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 20. februara 2019. na sljedeće e-mail adrese (obje): [email protected] i [email protected].

Prijava na Akademiju ravnopravnosti (word ili PDF dokument) treba da sadrži:

  1. a) kratku biografiju (do tri stranice);
  2. b) kratko motivaciono pismo (do dvije stranice), sa informacijom na koji način želite koristiti znanje i poznanstva koje ćete steći na Akademiji;
  3. c) lični kontakt telefon i e-mail adresu;
  4. e) informaciju ispred koje stranke i kojeg organa stranke se prijavljujete;
  5. f) informaciju da li vršite neku funkciju u zakonodavnim/izvršnim tijelima vlasti države, enititeta ili kantona.

U slučaju većeg broja prijava, organizatorice vrše izbor polaznika_ca uzimajući u obzir spolnu, stranačku i regionalnu zastupljenost. Polaznici_e koji_e budu odabrani_e biće obaviješteni_e do 28. februara 2019. godine.

Akademiju ravnopravnosti organizuju:

Fondacija Friedrich Ebert (FES) osnovana je 1925. kao političko naslijeđe prvog demokratski biranog njemačkog predsjednika države, Friedricha Eberta. Fondacija se kroz svoje kancelarije u Sarajevu i Banjoj Luci zalaže za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert organizuje različite obrazovne i informativne programe, a kroz svoje studije i publikacije obrađuje i analizira centralne društvene i ekonomsko-političke teme. Saznajte više na www.fes.ba.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i ljudskih prava žena. Sarajevski otvoreni centar je feministička, nezavisna, nestranačka, neprofitna organizacija koja teži osnažiti LGBTI osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje pokreta. SOC javno promoviše ljudska prava LGBTI osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unaprijeđeno zakonodavstvo i bolje politike u Bosni i Hercegovini. Saznajte više na www.soc.ba.

 

Ukoliko imate nekih piTanja ili nejasnoća budite slobodni da nam se obratite putem e-mail adrese [email protected] ili telefona 033 551 000. Kontakt osoba je Maida Zagorac.

 

PDF verziju konkursa možete preuzeti na ovom linku.