Pregled predavanja – Feministička škola 22. juni 2019.

U subotu 22. juna, održana su predavanja u okviru Modula 3 – Feministička ekonomija. Predavačica nam je bila Anđela Pepić, rukovoditeljica Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banja Luci. Teme koje su bile u fokusu predavanja ticale su se ekonomske i socijalne nejednakosti, fleksibilizacije i prekarnosti rada (globalna kretanja i tržišta rada u BiH – “tranzicija” i uslovi neoliberalne financijalizacije). Drugi dio predavanja ticao se ekonomskih i socijalnih prava radnica i radnika u našoj zemlji, ali i regiji i svijetu, a diskusija se otvorila oko aktuelne situacije kada su u pitanju radna prava u BiH – posebno u tekstilnoj industriji i uslužnim djelatnostima.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).