POZIV NA TRENING: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRANSRODNIH OSOBA U PROCESU TRANZICIJE

Ovim putem pozivamo zainteresirane studente_ice psihologije i medicine iz Sarajeva, Banjaluke, Tuzle i Mostara, te članove_ice udruženja studenata psihologije i medicine u BiH, da nam se 18. februara 2019. godine (ponedjeljak) u Sarajevu pridruže na zajedničkom treningu za studente_ice psihologije i medicine o pružanju usluga i adekvatne, trans specifične i trans inkluzivne podrške – zdravstvene zaštite transrodnim osobama u procesu tranzicije.
Poludnevna edukacija predviđa učešće od ukupno 20 studenata_ica psihologije i medicine iz Sarajeva, Tuzle, Banjaluke i Mostara. Trening će biti održan u Sarajevu u hotelu Bosnia, od 10 do 15:30 sati.

 

Agendu možete preuzeti ovdje.

Edukaciju bi vodile mr. spec. Iva Žegura, klinična psihologinja (Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb) i dr. med, MSc. bioetike Tea Dakić, specijalizantica psihijatrije (Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore), ujedno i koautorice publikacije Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije koji je objavljen u septembru 2018. godine u izdanju Sarajevskog otvorenog centra.

Molimo vas da učešće u treningu potvrdite na e-mail: [email protected] ili broj telefona: +387(33) 551 000, najkasnije do utorka, 12. februara 2019. godine.

Ovo je drugi u nizu treninga koje organiziramo, prvi je održan u decembru prošle godine – za psihologe_inje i psihijatre_ice javnih zdravstvenih ustanova u BiH.

Priručnik smo kreirali u saradnji sa autorima_cama iz regije – medicinskim stručnjacima_kinjama, doktorima_cama medicine u oblastima psihijatrije, kliničke psihologije, endokrinologije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koji se u svome radu bave procesom medicinske tranzicije trans osoba, te aktivistima_cama za ljudska prava trans osoba iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji zagovaraju za istu.

Priručnik je pisan u toku juna i jula, a prezentiran 14. septembra 2018. u Sarajevu na info sesiji za stručnu medicinsku, kao i drugu relevantnu i zainteresiranu javnost – institucije, ustanove, organizacije i pojedince_ke, na kojoj smo otvorili diskusiju o specijalizaciji medicinskih stručnjaka_inja u BiH o procedurama medicinske prilagodbe spola.

Priručnik koji je nastao i predmetni trening koji realiziramo na osnovu priručnika dio su projekta „Positive Action Programme for MSM & Transgender People“ kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd, a kojim Sarajevski otvoreni centar, kroz različite aktivnosti, želi učiniti korak ka edukaciji medicinskih stručnjaka_inja i zdravstvenih radnika_ca u Bosni i Hercegovini o potrebama i pravima transrodnih, transpolnih i rodno varijantnih osoba u pristupu adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti.