Političke partije i LGBT osobe – koje to stranke podržavaju LGBT osobe i njihova prava?

naslovnica politickih partijaNakon oblasti pravosuđa, obrazovanja i unutrašnjih poslova, četvrta studija – Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije – sprovedena u okviru sektoralnih istraživanja projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Boell, zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, urađena je s ciljem sticanja dubljeg uvida u vizure, objašnjenja i aktivnosti kada političke partije BiH adresiraju, tačnije (usput) dolaze u dodir sa ovom temom.

Četvrti izvještaj nudi opis konteksta bh. društva u kojem su i LGBT osobe situirane, sa akcentom na one segmente koji se najviše dotiču LGBT osoba, prikaza političkog sistema BiH u glavnim crtama do glavnih političkih subjekata. Prikazani su i programi političkih stranaka u kontekstu LGBT tematike, opisana korištena metodologija istraživanja, urađena studiozna analiza dobijenih rezultata i formulisane preporuke.

Ova analiza pokazala da je izražena izuzetno slabo razvijena svijest političkih subjekata o prisutnosti i potrebama LGBT osoba u društvu. Tome u prilog ide činjenica da gotovo nijedna politička partija (osim Naše stranke) nije posvetila nimalo prostora LGBT osobama u svojim dokumentima (statut, politički i izborni program). Velike političke partije (bez obzira na ideološku orijentaciju) vođene interesima osvajanja vlasti, odnosno dobijanja povjerenja što većeg biračkog tijela, po pravilu zanemaruju gotovo sve marginalizovane grupe, pa samim tim i LGBT osobe.

Osim konstatovanja problema, ova publikacija nudi i konkretne preporuke u cilju podizanja
senzibiliteta političara_ki prema LGBT osobama.  Jedan od glavnih koraka ka ostvarivanju pomenutog cilja je organizovanje seminara i radionica koje bi razvijale svijest o postojanju LGBT osoba što bi predstavljalo i prvi korak ka prihvatanju ovih osoba kao ravnopravnih člana i članica društva.

Publikacije možete downloadirati na ovom linku.