Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi

naslovnica unutrasnji poslovi18. Mia Čustović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013)Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi.
Sarajevo: Fondacija Heinrich Boll – Ured za BiH, Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar.

PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi