Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

naslovna pravosudje14. Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013)
Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe.
Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar.

PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe