Podnesci o stanju prava LGBT osoba i prava žena u BiH

european-union-flag-1024x7681Sarajevski otvoreni centar je u sedmici od 23. do 27. marta 2015. Evropskoj delegaciji u BiH dostavio dva pisana podneska: o stanju prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba, i o stanju prava žena u Bosni i Hercegovini za Izvještaj o napretku za 2015. godinu za period oktobar 2014 – mart 2015.

Podnesak o stanju ljudskih prava žena se fokusira na oblasti političke participacije žena i efekte koje su poplave imale na žene u BiH, dok se podnesak o stanju prava LGBT osoba posebno osvrće na izbore, neusvajanje zločina iz mržnje u FBiH, diskriminaciju i prava trans* osoba.

Podnesci su zasnovani na podacima do kojih je Sarajevski otvoreni centar došao kroz monitoring i izvještavanje o stanju prava LGBT osoba i žena, analiziranih i predstavljenih kroz Rozi izvještaj. Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u 2014. godini i Godišnji izvještaj o stanju prava žena u Bosni i Hercegovini tokom 2014. godine, koji će uskoro biti dostupan na pod kategorijom Human Rights Papers.

Oba podneska su dostupna u pdf formatu na sljedećem linku.