Održana prezentacija Akcionog plana za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba

Danas je u Parlamentarnoj skupštini BiH održana prezentacija Akcinog plana za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period od 2021. do 2024. godine. Moderator prezentacije bio je Saša Leskovac, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, a izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra obratila se na samom uvodu.

Emina je kazala kako je Akcioni plan kulminacija decenijskog rada LGBTI aktivista i aktivistkinja. ”Iako dobre stvari dolaze onima koji čekaju, život ne čeka – pa tako ni životi LGBTI osoba. Na svu sreću, nismo sjedile i sjedili skrštenih ruku tokom ovih 10 godina. Organizacije, inicijative i aktivisti/kinje koje unapređuju pristup pravima i položaj LGBTI osoba vrijedno su radile na suzbijanju diskriminacije i nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika. LGBTI osobe su ponosno izlazile na ulicu i u javni prostor, a LGBTI zajednica i pokret su konstantno jačali, širili i gradili se.”

Dodala je da smo u tim procesima imali/e partnere/ice iz institucija, uglavnom stidljivo i sporadično, ali uglavnom nedovoljno. ”Homofobija, bifobija i transfobija su poput Hidre, mitskog čudovišta. Taman kad joj aktivisti/kinje odsijeku jednu glavu, nekoliko novih izraste. Tome smo svjedočile tokom ove godine, kada je – paralelno s usvajanjem Akcionog plana – javni i medijski prostor bio zasićen narativima koji žele da suprotstave lezbejke, gej, biseksualne, transrodne i interpolne osobe ostatku bh. stanovništva, i predstave nas kao društvene neprijatelje broj 1, podpirujući homofobiju, bifobiju i transfobiju tamo gdje je ranije možda i nije bilo.”

Kako Sarajevski otvoreni centar kontinuirano naglašava kroz svoje aktivnosti i godišnje izvještaje o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u BiH (Rozi izvještaj), Akcioni plan je suštinski strateški dokument koji se u velikoj mjeri fokusira na pitanja borbe protiv diskriminacije u svim sferama društva, prije svega putem obuka nosilaca_teljica pravosudnih funkcija o diskriminaciji, obuka profesionalaca_ki iz zdravstvene zaštite, razvijanja kapaciteta relevantnih institucija, ali i nizom proaktivnih mjera namijenjenih podizanju svijesti o diskriminaciji šire javnosti i relevantnih predstavnika_ca javnih organa.

Pored analize stanja priznanja, uživanja i ostvarivanja ljudskih prava LGBTI osoba i osvrta na relevantni međunarodni i domaći pravni okvir, Akcioni plan sadrži vrlo specifične mjere koje će se realizirati kroz podizanje svijesti, organizovanje edukacija, kreiranje i izdavanje priručnika, unaprjeđenje prikupljenih podataka, javno zagovaranje i sl. U kontekstu strateških usmjerenja SOC-a, ovo će biti adekvatan osnov i alat za nastavak zagovaranja, između ostalih, pravne regulacije istospolnih partnerstava, govora mržnje, poštivanja prava na slobodu okupljanja, pravnog priznanja roda, zdravstvene zaštite i socijalne inkluzije transrodnih osoba i mnogih drugih pitanja ravnopravnosti LGBTI osoba.

Akcioni plan na BHS jeziku možete pogledati ovdje, a na engleskom jeziku ovdje.