Oznaka: akcioni plan

Održana prezentacija Akcionog plana za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba

Danas je u Parlamentarnoj skupštini BiH održana prezentacija Akcinog plana za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period od 2021. do 2024. godine. Moderator prezentacije bio je Saša Leskovac, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, a izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra obratila se na … Continued

Usvojen Akcioni plan za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini

Nakon više od godinu dana čekanja, usvojen je Akcioni plan za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021-2024. Pozdravljamo ovu bitnu odluku i nadamo se efikasnoj implementaciji svih predviđenih mjera. Usvajanje sistemskog rješenja putem jasno određenih mjera javne politike i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih ka poboljšanju položaja … Continued

Usvajanjem Izvještaja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH konačno počinje realizaciju i mjera za smanjenje diskriminacije LGBTI osoba

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 22. Sjednici, između ostalog, usvojio je i Izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH s Akcionim planom realizacije prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini, čiji je sačinilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Zakonom o zabrani diskriminacije i Pravilnikom o načinu … Continued