Održana obuka za pripravnike_ice tužilaštava i sudova: „Zločin iz mržnje – tema o kojoj nismo mogli slušati u formalnom obrazovanju“

20160125_092348 (1)U okviru projekta „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, kojeg finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a implementira Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, održana je druga po redu obuka na temu krivična djela počinjena iz mržnje, odnosno o predrasudama kao pobudi za izvršenje krivičnog djela počinjenog iz mržnje, za pripravnike_ice tužilaštava i sudova.

Obuka je održana 25.-26. januara u Sarajevu. U toku obuke, pripravnici_ce su imali_e priliku da se upoznaju sa konceptom, zakonodavnim okvirom i međunarodnim standardima koji se odnose na ovu vrstu krivičnih djela, te sa konkretnim primjerima iz prakse na osnovu kojih su mogli_e vidjeti kako postupaju tužilaštva i sudovi u BiH kad su u pitanju istrage i presude za ovu vrstu krivičnih djela.

Pripravnici_ice su istakli_e da je tema veoma važna s obzirom da incidenti i krivična djela počinjena iz mržnje predstavljaju snažan destabilizirajući faktor svakog društva, te da u formalnom obrazovanju nisu imali_e prilike da slušaju o istoj. Također su istakli _e, da im je Obuka doprinijela u razlučivanju pravnih pojmova i zakonske regulacije u BiH kada su u pitanju ova krivična djela koja im do sada nije bila poznata, a od velike su koristi na putu ka sticanju znanja i iskustva kao budućih tužitelja i sudija.

Na obuci je učestvovalo ukupno 19 pripravnika_ica sljedećih institucija: Kantonalni sud Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Okružni sud Bijeljina, Okružno tužilaštvo Bijeljina, Općinski sud Travnik, Kantonalni sud Srednjebosanskog kantona.