Edukacijom do adekvatnog procesuiranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje

20150220_121313U okviru projekta „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, kojeg finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču a implementira Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, održana je obuka za pripravnike_ice tužilaštava i sudova na temu „Krivična djela počinjena iz mržnje.“

Obuka za jačanje kapaciteta pripravnika_ica održana je od 19. do 20. februara u Sarajevu. Cilj obuke bio je da se učesnicima_ama predstave znanja i iskustva vezana za krivična djela počinjena iz mržnje koja im mogu pomoći u budućem radu u prevenciji i borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kao i izgradnja kapaciteta za bolju primjenu pravne regulacije krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Program obuke se sastojao od teorijskih predavanja i primjera iz prakse kroz koje su pripravnike_ce vodili domaći eksperti_ce koji se bave krivičnim djelima počinjenim iz mržnje. Prvi dan Obuke pripravnici_ice su slušali sesiju o međunarodnim obavezama koje je BiH preuzela vezano za krivična djela počinjena iz mržnje koju je držao Mario Janeček iz Ministarstva sigurnosti BiH. Ovog dana se pričalo i o predrasudama kao motivu izvršenja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, a sesiju je držala Naida Kučukalić iz Sarajevskog otvorenog centra.

Drugi dan obuke učesnici_ce su imali_e priliku da slušaju o postupanju tužilaštava i sudova u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje, primjerima iz prakse, kao i o dobrom i lošem postupanju u praksi. Na ovu temu je sa učesnicima_icama razgovarala Ljiljana Filipović, sutkinja Vrhovnog suda FBiH. Ovaj dan se govorilo i o monitoringu slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje kojeg je prezentirala Amra Hamidović ispred Misije OSCE u BiH.

Na obuci je učestvovalo 23 pripravnika_ice sljedećih institucija: Općinski sud Sarajevo, Kantonalni sud Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, Okružni sud Banja Luka, Okružno tužilaštvo Banja Luka.

Obuka je dio niza treninga i edukacija koje će se u naredne dvije godine organizovati u cilju jačanja kapaciteta i znanja uposlenika_ca institucija za provođenje zakona, predstavnika_ca civilnog sektora, te zaposlenika_ca sudova i tužilaštava u BiH.