Oznaka: Krivična djela počinjena iz mržnje

Zakona ima, ali zaštite u realnosti nema

Broj incidenata potencijalno motiviranih predrasudama, koji su prijavljeni policiji u Bosni i Hercegovini je bar 175. Prijavljeni incidenti najčešće se ogledaju u verbalnim napadima i prijetnjama, oštećenju imovine i oštećenju vjerskih objekata i groblja. Incidenti prema Romima i seksualnim manjinama se prijavljuju u mnogo manjoj mjeri.

Struktura jednog zločina

Biti borac za ljudska prava i istinu u zemlji sa svježim ranama na kojima još uvijek ima krvi iz nedavno završenog rata u najmanju ruku je opasno. Nikola Kuridža, mladi aktivista Centra Kvart iz Prijedora, u to se uvjerio na najbrutalniji način.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije: Neophodno izraditi sveobuhvatnu strategiju za unaprijeđenje tolerancije prema LGBT osobama

Izvještajem se ističe da vlasti trebaju, zajedno sa nevladinim i međunarodnim organizacijama, izraditi sveobuhvatnu strategiju suzbijanja govora mržnje kao i aktivnosti za unaprijeđenje tolerancije prema LGBT osobama. Također trebaju evaluirati provođene aktivnosti na izvođenju obuka na temu krivičnih djela počinjenih iz mržnje kako bi napravili neophodne izmjene prilikom njihovog unapređenja.

ZLOČINI IZ MRŽNJE U BIH U 2015: TEK SVAKI OSMI POČINITELJ KAŽNJEN

Tekst prenosimo sa hayat.ba. OSCE Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je 16. novembra 2016. godine koji se obilježava kao Međunarodni dan tolerancije, na svojoj web stranici, koja služi za izvještavanje o zločinu iz mržnje, objavio podatke o broju krivičnih djela počinjenih iz mržnje zabilježenih u toku 2015. godine. Web stranica je pokrenuta … Continued

Train the Trainer program: „Obuka će nam pomoći u adekvatnom prepoznavanju zločina iz mržnje“

Nakon što je u periodu od 8 – 9. septembra 2016. godine održana prva u nizu od ukupno tri dvodnevne Train the trainer obuke, u periodu od 29 – 30. septembra 2016. godine, održana je i druga dvodnevna obuka. Train the Trainer program ove godine prolazi jedna grupa policijskih službenika/ca svih kantonalnih MUP-ova. Na prvoj obuci policijski službenici/ce su učili/e kako prenijeti svoja specijalistička znanja i vještine na druge kolege/ice, da savladaju trenerske i razviju prezentacijske vještine.

Zločin iz mržnje: Počeo Train the Trainer program za policiju u FBiH

Na jesen nas očekuje dosta novih poslovnih izazova, a između ostalog slijede obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za policijske službenike/ce kantonalnih MUP-ova i predstavnike/ce Policijske akademije FBiH. Nakon što smo prošle godine proveli osnovne obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za policijske službenike/ce svih kantonalnih MUP-ova, u proteklom periodu smo uspješno pregovarali … Continued