Oznaka: alternativniizvještaj

Održan sastanak predstavnika_ca organizacija civilnog društva povodom pripreme alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u BiH

U prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, 24.1.2019. godine je održan inicijalni sastanak predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva koje su pokazale interesovanje za učešće u pripremi alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj se podnosi Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u sklopu trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava (UPR).