Obuka: policajci_ke HNK spremni_e da primjene stečena znanja o procesuiranju zločina iz mržnje

1U okviru projekta „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, kojeg finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a implementira Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, održana je treća po redu obuka na temu krivična djela počinjena iz mržnje, odnosno o predrasudama kao pobudi za izvršenje krivičnog djela počinjenog iz mržnje, za policijske službenike_ice Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Obuka za jačanje kapaciteta policijskih službenika_ica održana je 10. juna u Mostaru. Cilj obuke bio je da se učesnicima_ama predstave znanja i iskustva vezana za krivična djela počinjena iz mržnje koja im mogu pomoći u budućem radu u prevenciji i borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

U toku obuke, kroz teorijska predavanja i primjere iz prakse, policijski službenici_ce su slušali_e o predrasudama kao motivu za izvršenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje; zakonodavnom okviru i regulaciji krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH; značaju istraživanja i procesuiranja, te modalitetima uspješnog procesuiranja ovih krivičnih djela. Učesnici_ce su istakli_e da je predmetna obuka u velikoj mjeri doprinjela njihovom razumijevanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje i štetnosti poruke koju nose ova vrsta krivičnih djela, ali i važnosti pozitivne poruke koju nosi pravilno procesuiranje i sankcionisanje počinitelja i adekvatne i blagovremene reakcije državnih institucija po pitanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje, a koja su u kontestu BiH najčešće usmjerena na LGBT osobe, Rome i povratničke zajednice.

Na obuci je učestvovalo ukupno 24 inspektora_ice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.