Korak naprijed ka pravilnom prepoznavanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje

20150325_091324U okviru projekta „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, kojeg finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču a implementira Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, održana je obuka za policijske službenike_ice Zeničko-dobojskog kantona na temu krivična djela počinjena iz mržnje, odnosno o predrasudama kao pobudi za izvršenje krivičnog djela počinjenog iz mržnje.

Obuka za jačanje kapaciteta policijskih službenika_ica održana je 25. marta u Zenici. Cilj obuke bio je da se učesnicima_ama predstave znanja i iskustva vezana za krivična djela počinjena iz mržnje koja im mogu pomoći u budućem radu u prevenciji i borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Program obuke se sastojao od teorijskih predavanja i primjera iz prakse kroz koje su pripravnike_ce vodili domaći eksperti_ce koji se bave ovim pitanjima. U toku obuke, policijski službenici_ce su slušali_e o značaju istraživanja i procesuiranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, a sesiju je držao Zekrija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta.

U nastavku se govorilo i o zakonodavnom okviru i regulaciji krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, a sesiju je držala Amra Hamidović, ispred Misije OSCE u BiH. Također, učesnici_ce su imali_e priliku da slušaju o prepoznavanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje, odnosno koji su to modaliteti uspješnog procesuiranja, kroz koje je sa policijskim službenicima_icama razgovarala Marija Lučić-Ćatić, prof. dr. na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Radni dan se završio radom u grupama, u kojem su policijski službenici_ice radili_e analizu slučajeva iz prakse, a nakon toga iste i prezentirali.

Na obuci je učestvovalo ukupno 31 policijski službenik_ica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.

Nakon ZE-DO kantona, obuke će biti realizovane u: Srednjobosankom, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom kantonu, a u toku godine godine slijede obuke i u drugim kantonima.