Evropski Parlament usvojio neobavezujuću rezoluciju o jačanju borbe protiv rasizma, ksenofobije i zločina iz mržnje

eu parlamentSarajevski otvoreni centar s radošću obavještava da je juče Evropski Parlament usvojio neobavezujuću rezoluciju o jačanju borbe protiv rasizma, ksenofobije i zločina iz mržnje, pozivajući Evropsku Komisiju da homofobiju i transfobiju doda na listu govora mržnje i zločina iz mržnje sankcionisanih od strane EU.

Od donošenja Okvirne odluke 2008. godine, Evropska Unija predviđa specifične, više kazne za rasističke i ksenofobične napade. Ove mjere su sada na snazi u svih 27 država članica i u Republici Hrvatskoj, zbog njenog skorog pridruživanja EU, prvog jula ove godine.

Ova nova rezolucija veoma je bitna za države kao što je Bosna i Hercegovina jer će se te obaveze morati ispuniti u našoj državi na njenom putu ka Europskoj Uniji.

LGBT osobe su stalno izložene zločinima iz mržnje i žrtve su poticanja na mržnju u Europi, te zbog toga, skupa sa ostalim manjinskim grupama, zaslužuju posebnu zaštitu.

Današnju rezoluciju podržalo je svih 6 glavnih političkih grupa, koje su se složile da “izrazi i djela koja izražavaju antisemitizam, religijsku netoleranciju, netoleranciju prema Romima, homofobiju i transfobiju” trebaju biti kažnjavani zakonima Evropske Unije, kao što je to Parlament već zatražio.