Još jedan uspjeh: svi kantonalni MUP-ovi educirali svoje policijske službenike/ce o zločinu iz mržnje

Sarajevski otvoreni centar je tokom 2016. godine zagovarao sa svim kantonalnim MUP-ovima na području FBiH da modul o zločinu iz mržnje uvrste u svoje permanentne, tj. obavezne obuke u 2017. godini. Permanentne/obavezne obuke su one koji svi policijski službenici/e unutar jednog MUP-a pohađaju i slušaju. Kada je u pitanju edukacija policijskih službenika/ca, posljednjih nekoliko godina Sarajevski otvoreni centar je intezivno i na različite načine radio na tematici zločina iz mržnje.

Nakon što smo tokom 2016. godine proveli osnovne obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za policijske službenike/ce svih kantonalnih MUP-ova, uspješno smo pregovarali da MUP-ovi u u svoje permanentne obuke u toku 2017. godine uključe modul o zločinu iz mržnje. Svi kantonalni MUP-ovi su tada dali svoju saglasnost i obećanje da će modul o zločinu iz mržnje biti održan. Nakon postignutih dogovora sa MUP-ovima smo održali i train the trainer program na temu zločina iz mržnje, kako bi upravo policijski službenici/e koji su prošli train the trainer program u toku 2017. godine kroz permanentne obuke dalje adekvatno educirali svoje kolege/ice. Sa MUP-ovima smo bili u kontaktu proteklo vrijeme kako bismo provjerili da li su planirane obuke zaista i sprovedene.

Proteklih dana smo ponovo kontaktirali sva Ministarstva unutrašnjih poslova na području cijele FBiH kako bismo dobili_e povratnu informaciju da li je modul o zločinu iz mržnje i održan te koji je broj policijskih službenika/ca prošao obuke. Izuzetak je MUP KS na koji se ovo ne odnosi jer smo tokom 2013. godine uspješno zagovarali da već tada u permanentnu obuku bude uključen modul o zločinu iz mržnje, koji su policijski službenici/e MUP-a KS i pohađali.

MUP-ovi u kojima su svi policijski službenici/e prošli obuku o zločinu iz mržnje su: Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski, Bosansko-podrinjski, dok su ostali MUP-ovi educirali one policijske službenike/ce koji se mogu naći prvi na licu mjestu počinjena krivičnog djela: Tuzlanski (ukupno njih 242), Unsko-sanski (123), Posavski (20). MUP Kantona 10 nas je službeno obavijestio da zbog obima posla nisu bili u mogućnosti provesti modul o zločinu iz mržnje tokom 2017. godine, te da će to uraditi u mjesecu decembru/prosincu 2018. godine.

Raduje nas činjenica što su MUP-ovi prepoznali važnost edukacije policijskih službenika/ca o tematici zločina iz mržnje i što su kroz svoje obavezne edukacije naučili svoje policijske službenike/ce da ova djela tretiraju u skladu sa izmjenama Krivičnog zakona FBiH prema kojem se kao otežavajuća okolnost uzima predrasuda kao motiv za počinjenje ovih krivičnih djela, a na osnovu zaštićenih karakteristika koje žrtve dijele – rasna pripadnost, boja kože, vjersko uvjerenje, nacionalno ili etničko porijeklo, jezik, invaliditet, spol, seksualna orijentacija ili rodni identitet.