Uspješno završen Train the Trainer program za policijske službenike/ce kantonalnih MUP-ova i predstavnike/ce Policijske akademije FBiH

????????????????????????????????????U periodu od septembra do oktobra 2016. godine, Sarajevski otvoreni centar je ispred Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, a u saradnji sa Misijom OSCE u BiH organizirao i proveo tri dvodnevne obuke u sklopu Train the Trainer programa, za policijske službenike/ce kantonalnih MUP-ova i predstavnike/ce Policijske akademije FBiH. Ovaj program je prošla grupa policijskih službenika/ca i predstavnika/ca Policijske akademije FBiH, a sa ciljem kako bi upravo oni u toku 2017. godine kroz permanetne obuke kantonalnih MUP-ova mogli/e da drže modul o zločinu iz mržnje svojim kolegama/icama. Na ovaj način će svi/e policijski službenici/ce sa područja cijele Federacije BiH proći obuke o zločinu iz mržnje.

Osnovni cilj programa je bio obučiti učesnike/ce za prijenos svojih specijalističkih znanja i vještina na druge kolege/ice što uključuje efikasnu pripremu, izvedbu i evaluaciju. U sklopu Train the Trainer programa polaznici/ce su imali/e priliku usvojiti osnovna znanja i vještine o grupnoj facilitaciji, kreiranju/dizajniranju i izvođenju nastave. Jedan od ciljeva je bio i osposobiti policijske službenike/ce da savladaju trenerske vještine. Očekivani rezultati ovog programa su bili da polaznici/e steknu osnovno znanje o različitim stilovima učenja i ključnim kompentencijama za cjeloživotno učenje, da budu osposobljeni za samoprocjenu trenerskih vještina, motivirani za pripremu, dizajn i izvedbu nastave, ali isto tako i kako prenositi znanje najrazličitijim tipovima ličnosti.

Tematika zločina iz mržnje se obradila na različite načine i kroz različite pristupe, kako kroz teoriju ali isto tako i kroz dosta praktičnih vježbi i primjera. Kroz obuke se bavilo i razumijevanjem predrasuda i stereotipa, razumijevanjem profila počinitelja kaznenih djela zločina iz mržnje, zakonodavnim okvirom i novitetima u kazneno-pravnoj zaštiti od zločina iz mržnje, policijskim postupanjem i kriminalističkim istraživanjem kaznenih djela počinjenih iz mržnje, postupanjem sa žrtvama i svjedocima, simbolima mržnje i širenje mržnje putem medija.

Dio Train the Trainer programa se odnosio i na utjecaj zločina iz mržnje na zajednicu (osobito na društveno pogođene skupine u konetsktu Bosne i Hercegovine: LGBTI osobe, Romi/kinje, povratničke zajednica, vjerske zajednice i vjerski objekti i sakralna imovina,) kroz analizu konkretnih slučajeva. Koristile su se metode iskustvenog, doživljajnog, interaktivnog i participativnog učenja. Govorilo se i o tome koja je uloga nevladinih organizacija u suzbijanju zločina iz mržnje i kako one mogu pomoći policiji u prevenciji, prijavljivanju i istraživanju ovih kaznenih djela.

Tokom programa učesnicima/cama je predstavljen model medijacije u zajednici kao model preventivnog djelovanja policije. Svrha je bila osposobiti policijske službenike/ce za proaktivno djelovanje i prevenciju neželjenih i sigurnosno ugrožavajućih situacija kroz posredovanje u sukobima u zajednici, te stvaranje nove kvalitete odnosa i komunikacije na relaciji policijski službenici/ce – građani/ke i unutar same službe (kroz razvijanje socijalnih kompetencija).

Vrlo iskusan tim ljudi, sa vrlo bogatom ekspertizom iz područja zločina iz mržnje: Dušanka Pribičević-Gelb, predavačica na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, Danijela Petković, glavna policijska savjetnica MUP-a RH, Krešimir Mamić, glavni policijski inspektor iz Zagreba, i Saša Bojanić, pravni savjetnik u OSCE Misiji u BiH su bili i bile predavači/ce na ukupno tri dvodnevne obuke.

Nakon završenog programa, održani su radni sastanci u svim kantonalnim MUP-ovima kako bi se stečeno znanje kroz ovogodišnji program dalje institucionalno prenosilo kroz permanentne obuke svim policijskim službenicima/cama u toku 2017. godine.

Ovogodišnji Train the Trainer program na temu “krivična djela počinjena iz mržnje“ je  organiziran u sklopu projekta “Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje” finansiranog od strane Stalne misije Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču.