Train the Trainer program za policiju FBiH urodio plodom

Nakon što je prošle godine uspješno završen Train the Trainer program za policijske službenike/ce kantonalnih MUP-ova i predstavnike/ce Policijske akademije FBiH, ove godine svaki kantonalni MUP treba da provede edukacije o zločinu iz mržnje. Pomenute edukacije trebaju provesti u sklopu svojih permanentnih obuka ili edukacija koje su obavezne za svakog/u policijskog službenika/cu jednog MUP-a. Sarajevski otvoreni centar je sa svakim MUP-om posebno zagovarao i vršio konstantan pritisak da se modul o zločinu iz mržnje uvrsti u program obaveznih edukacija u čemu smo na našu veliku radost i uspjeli.

Ovih dana smo u kontaktu sa svim kantonalnim MUP-ovima da čujemo kako stvari napreduju. Ono što smo saznali/e je da su neki od MUP-ova već proveli edukacije o zločinu iz mržnje, neki ih provode trenutno, a neki će ih provesti do kraja 2017. godine. Dakle, na redovnim i obaveznim temama za educiranje policijskih službenika/ca FBiH svaki kantonalni MUP je uključio i modul o zločinu iz mržnje.

Policijski/e službenici/e koje smo prošle godine obučili u sklopu Train the Trainer programa sada prenose svoja znanja i iskustva na druge kolege/ice. Na ovaj način kroz institucionalno prenošenje znanja svi/e policijski službenici/e na području FBiH će proći edukacije o zločinu iz mržnje.

Kantonalni MUP-ovi koji ove godine provode i koji će do kraja godine provoditi obuke su: MUP Unsko-sanskog kantona, MUP Posavskog kantona, MUP Tuzlanskog kantona, MUP Zeničko-dobojskog kantona, MUP Bosansko-podrinjskog kantona, MUP Srednjobosanskog kantona, MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, MUP Zapadno-hercegovačkog kantona, MUP Kantona 10.

MUP Kantona Sarajevo je u toku 2014. godine u sklopu permanetne obuke uključio i proveo modul o zločinu iz mržnje, te iz tog razloga MUP KS prošle godine nije bio uključen u cijeli proces.

Train the Trainer program u toku 2016. godine je proveo Sarajevski otvoreni centar u suradnji sa Misijom OSCE u BiH.