Javne politike za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH

Konferencija BL23.05. u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci je održana konferencija pod imenom Javne politike za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, konferenciju su organizovali Gender Centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Sarajevski otvoreni centar uz podršku Agencije za ravnopravnost polova i Gender centra Federacije BiH.

Cilj konferencije bio je simbolično otvaranje rada na LGBTI pitanjima u cijeloj Bosni i Hercegovini nakon što su kroz usvajanje godišnjih operativnih plana za ravnopravnost polova za 2016. godinu od strane Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH stvoreni okviri za rad na ostvarivanju i unapređenju ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans i interspolnih osoba.

Konferenciju su otvorili Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Republike Srpske, i Saša Gavrić,direktor Sarajevskog otvorenog centra, a završnu riječ imala je Mary Ann Hennesey, šefica kancelarije Vijeća Europe u BiH.

Na prvom panelu predstavljena je Preporuka CM/Rec(2010)5 Savjeta Evrope o suzbijanju diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a Samra Filipović – Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Republike Srpske i Danijel Kalezić iz Kvir Montenegra govorili su o potrebi za konkretnijim djelovanjem u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima – Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Na drugom panelu posebna pažnja posvećena je pitanju ljudskih prava trans* osoba gdje su Borjana Peruničić, predstavnica Zaštitnika građana Republike Srbije; Jelena Simić s Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra govorile o pravnim propisima i praksi priznavanja pravnih posljedica prilagodbe spola u Srbiji i BiH.

Na samom kraju konferencije Emina Bošnjak, rukovoditeljica programa Sarajevskog centra uručila je Nagradu za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u BiH Gender centru Republike Srpske za njihov doprinos zaštiti i promociji prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini u 2015. godini. Pored Gender centra Republike Srpske, nagradu su dobili i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender centar FBiH, televizija N1 i novinarka Kristina Ljevak. Više o nagradi možete pročitati na sljedećem linku.

U narednom periodu bit će više govora o i rada na sačinjavanju jednog sveobuhvatnog plana mjera za ravnopravnost LGBTI osoba, kojima će državne institucije BiH, njenih entitet i Brčko distrikta dobiti jasne upute na koji način mogu unaprijediti svoje djelovanje u cilju postizanja bolje zaštite i većeg stepena poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba. Saša Gavrić na konferenciji je ukratko predstavio Prijedlog mjera za ravnopravnost lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2019. godine (koji možete preuzeti u pdf formatu) koji je Sarajevski otvoreni centar razvio u želji da podrži ovakvo nastojanje institucija.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Unapređenje prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans osoba u BiH i skladu sa EU standardima, koji finansira Evropska unija a ko-finansiraju Astrea Lezbejska fondacija za pravdu i Fond otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini.