Oznaka: političari

Istraživanje stavova političkih partija o ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini

Kao aktivni sudionici političkog i bitni faktori društvenog života te dominantni sudionici političke borbe, političke partije su sklone iskazivanju mišljenja i stavova o raznovrsnim političkim, pravnim, društvenim, ekonomskim i drugim pitanjima, bilo kroz svoje osnivačke akte i političke programe, javne istupe svojih članova i članica te konkretne partijske aktivnosti i zakonodavne inicijative. Međutim, kada se … Continued