Oznaka: Alternativni izvještaj

Info sesija – Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“

Jučer, 24.1.2019. godine, održana je prva info sesija u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra pod nazivom „Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“. Na ovoj info sesiji je predstavljen UPR ciklus, njegov značaj za unapređenje ljudskih prava, budući planovi i aktivnosti insitucija BiH, te organizacija civilnog društva u sklopu UPR ciklusa.

U toku je izrada Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015!

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čijim radom koordinira Sarajevski otvoreni centar, neformalna je koalicija organizacija civilnog društva koje će i ove godine krajem mjeseca maja objaviti Alternativni izvještaj o napretku BiH. Izvještaj ima za cilj da ponudi perspektivu bh. civilnog društva kada su u pitanju ljudskih prava, funkcionisanje države, pravosuđe, borba protiv korupcije i tranziciona pravde, te na taj način doprinese što tačnijem i potpunijem pregledu stanja u oblastima od značaja za evropske integracije u Bosni i Hercegovini.