Oznaka: edicija

Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica

4. Zlatiborka Popov-Momčinović, Saša Gavrić, Predrag Govedarica (priredili_e, 2012) Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Diskriminacija – Jedan pojam mnogo lica