Oznaka: politička participacija

„I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive!“ – kampanja za jačanje političkog učešća žena u BiH

Iako Izborni zakon BiH propisuje minimalno 40% predstavnica manje zastupljenog spola na izbornim listama, realnost pokazuje da u prosjeku u bosanskohercegovačkim parlamentima/skupštinama učestvuje samo 20% žena. Rodni jaz u odlučivanju je još izraženiji u strukturama izvršne vlasti, gdje je učešće žena skoro zanemarivo, iako one čine više od polovine bh. stanovništva. Niz je prepreka na … Continued

BH radio 1: Politička participacija žena u BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring EU integracija u BiH, je organizovao treću i finalnu radio emisiju u saradnji sa BH radiom 1. Kao i prethodne, i ova emisija je održana u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma. Ovaj put govorili smo o političkoj participaciji žena u BiH.

Prvi put u bh. (h)istoriji: parlamentarci/ke o pravima LGBT osoba

Na Jahorini se danas (petak) završava trodnevni seminar o pravima LGBT osoba u kontekstu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Cilj seminara, koji organiziju Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, bio je upoznavanje i informisanje predstavnika/ca institucija i tijela za ljudska prava i ravnopravnost spolova sa problemima i potrebama LGBT osoba u BiH, a u svrhu podizanja nivoa rada državnih institucija na rješavanju pitanja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH i inkluziji LGBT osoba u bh. društvo.

POZIV NA UČEŠĆE: Predstavljanje izvještaja i diskusija – Uloga političkih stranaka u unapređenju prava LGBT osoba u BiH – stanje u 2014. i pogled u budućnost

Sarajevski otvoreni centar, povodom 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT) srdačno vas poziva na predstavljanje izvještaja i diskusiju – Uloga političkih stranaka u unapređenju prava LGBT osoba u BiH – stanje u 2014. i pogled u budućnost, koji će se održati u petak, 15. maja 2015. godine, s početkom u 10:00 sati u Medicentru, Kolodvorska 3.

Politička participacija u Bosni i Hercegovini

2. Arijana Aganović, Saša Gavrić (priredili_e, 2012) Politička participacija u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Ambasada Kraljevine Norveške PDF verzija: Politička participacija u Bosni i Hercegovini