Politička participacija

Sarajevski otvoreni centar aktivno djeluje u oblasti poboljšanja političke participacije žena u Bosni i Hercegovini, te zagovara za izmjene zakonskih legislativa i usvajanje novih, kao i za izmjene postojećih i usvajanje novih mjera, te implementaciju strategija i akcionih planova, kako bi se na taj način postigla puna ravnopravnost žena i osigurala zaštita njihovih prava.

Sarajevski otvoreni centar zahtijeva najmanje 40% ministrica u Vladi Kantona Sarajevo BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport Ako nastavimo ovim tempom i intenzitetom, do 2060. godine bismo mogli imati minimalno 40% žena u vlasti u Bosni i Hercegovini PRIHVATIMO, POLITIČKE STRANKE SU MIZOGINE! Usvojene izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH Saradnjom do ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo Uskoro 50% žena na izbornim listama? Ne ukidajte postojeću rodnu kvotu u Izbornom zakonu BiH, nego je povećajte na 50% BUKA.BA: Neophodno je da se slomi otpor i mizoginija unutar samih stranaka Koraci ka ravnopravnoj političkoj participaciji žena i muškaraca u BiH Zaključci sa radnog sastanka parlamentarki FBiH i predstavnika_ca organizacija civilnog društva BiH KLIX.BA: Aktivisti za izmjenu Izbornog zakona: Važni politički procesi se odvijaju u kafanama, noćnim satima, uz alkohol