Javne politike

Rodno osjetljiv jezik će se koristiti na univerzitetskim diplomama

Sarajevski otvoreni centar je početkom godine Agenciji za ravnopravnost spolova uputio Zahtjev za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (ZORS). Osnov za...

Nevladine organizacije traže od Institucije ombudsmena da ispita sistemsko kršenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH

Sarajevski otvoreni centar, Medica Zenica, Fondacija za lokalnu demokratiju Sarajevo, Vive žene Tuzla, Žena BiH Mostar, Žene s Une Bihać i Žene ženama Sarajevo podnijele su...

Sopštenje nevladinih organizacija i pojedinaca i pojedinki povodom odluke VSTV-a o zabrani nošenja vjerskih simbola

ODLUKA VSTV O ZABRANI NOŠENJA VJERSKIH SIMBOLA NIJE U SKLADU SA USTAVOM BiH U proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće...

Odluka VSTV-a diskriminira žene i nije u skladu sa Ustavom BiH

U proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo odluku da se zaposlenim u pravosudnim institucijama zabrani...

Najava javne rasprave “Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – Ka boljim rješenjima”

Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar Vas pozivaju na javnu raspravu Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima. Javna rasprava...

Opština Centar pristupa izradi lokalnog Gender akcionog plana

Izrada lokalnog gender akcionog plana će se realizovati od januara 2016. Sarajevski otvoreni centar i Žene ženama će biti sastavni dio radne grupe te će tako aktivno...