Javne politike

Izvještaj EK: BiH stagnira u oblasti ljudskih prava žena i LGBTI osoba

Europska komisija je 17. aprila 2018. godine objavila izvještaj koji prethodi samom mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU, a tokom 2018. godine bit će objavljeno...

Rodno osjetljiv jezik će se koristiti na univerzitetskim diplomama

Sarajevski otvoreni centar je početkom godine Agenciji za ravnopravnost spolova uputio Zahtjev za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (ZORS). Osnov za...

Nevladine organizacije traže od Institucije ombudsmena da ispita sistemsko kršenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH

Sarajevski otvoreni centar, Medica Zenica, Fondacija za lokalnu demokratiju Sarajevo, Vive žene Tuzla, Žena BiH Mostar, Žene s Une Bihać i Žene ženama Sarajevo podnijele su...

Sopštenje nevladinih organizacija i pojedinaca i pojedinki povodom odluke VSTV-a o zabrani nošenja vjerskih simbola

ODLUKA VSTV O ZABRANI NOŠENJA VJERSKIH SIMBOLA NIJE U SKLADU SA USTAVOM BiH U proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće...

Odluka VSTV-a diskriminira žene i nije u skladu sa Ustavom BiH

U proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo odluku da se zaposlenim u pravosudnim institucijama zabrani...

Najava javne rasprave “Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – Ka boljim rješenjima”

Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar Vas pozivaju na javnu raspravu Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima. Javna rasprava...