Prava žena

Sarajevski otvoreni centar radi na povećavanju nivoa svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, kao i postojećih domaćih propisa, koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_ama tog procesa.

 

Hegemonijskog nasilja nad ženama se nećemo riješiti ako zabranimo pornografiju

U okviru petog ciklusa predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam, u Banja Luci je u utorak, 18. aprila, predavanje Pornografija i feminizam održala Asja Bakić Piše: Masha...

Pregled prvog modula Akademije ravnopravnosti 2017

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za...

Upoznajte učesnice i učesnike Akademije ravnopravnosti 2017.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za...

Pregled predavanja Feminističke škole, 22.04.2017.

U subotu, 22. aprila održana je treća sesija predavanja u okviru Feminističke škole Žarana Papić. Predavanje je bilo vezano za modul Kultura i ideologija, a predavač je bio...

Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 15.04.2017.

U subotu, 15. 4., održano je drugo predavanje Feminističke škole Žarana Papić. U okviru prvog modula,  Kultura i ideologija, predavanje je održao Nebojša Jovanović....

Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 08.04.

U subotu 8. aprila, od 10h do 15h, održana su prva predavanja u okviru prvog modula Feminističke škole Žarana Papić. Uvodno predavanje održala je Jasmina Čaušević, na...