Prava žena

Sarajevski otvoreni centar radi na povećavanju nivoa svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, kao i postojećih domaćih propisa, koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_ama tog procesa.

 

Konkurs za upis četvrte generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

K O N K U R S za upis četvrte generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u  2018. godini Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu,...

Predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH, Jasna Duraković, o problemu nasilja u porodici

Povodom glovalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2017, Sarajevski otvoreni centar razgovara sa Jasnom Duraković, zastupnicom u Parlamentu Federacije...

KAMPANJA: Prepoznaj seksualno uznemiravanje!

Od 29. novembra do 13. decembra 2017, a u okviru Globalne kampanje povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Sarajevski otvoreni centar postavlja u javni prostor...

Biti trans*žena u patrijarhalnom svijetu znači izdati muškost

Posljednje predavanje u okviru petog ciklusa javnih predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam?, na temu Trans* žene i feminizam, održano je 20. novembra u Muzeju...

Neko je rekao feminizam – Trans*žene i feminizam

Peti ciklus predavanja i diskusija NEKO JE REKAO FEMINIZAM? mart-novembar 2017. godine Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2017. godini...

Test: Da li se Vaše ponašanje može svrstati u seksualno uznemiravanje?

Bilo da ste to uradili svjesno ili ne, možda ste i vi dio problema koji dovodi do seksualnog uznemiravanja i nasilja nad ženama u BiH. Razmislite o navedenim tvrdnjama koje...