Prava žena

Sarajevski otvoreni centar radi na povećavanju nivoa svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, kao i postojećih domaćih propisa, koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_ama tog procesa.

 

Kreiranje sigurnog digitalnog prostora potiče od nas kao krajnjih korisnika i korisnica

Pretposljednje predavanje petog ciklusa javnih razgovora i predavanja “Neko je rekao feminizam”, koje organizuju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u...

Neko je rekao feminizam – Cyber nasilje i feminizam

Peti ciklus predavanja i diskusija NEKO JE REKAO FEMINIZAM? mart-novembar 2017. godine Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2017. godini...

Postoji konstantno obezvređivanje ženske umjetnosti

Najnovije predavanje u okviru ciklusa javnih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam održano je u sklopu 12. festivala ženske umjetnosti i aktivizma PitchWise, 10....

Pregled četvrtog modula Akademije ravnopravnosti

U periodu od 8-10. septembra u Neumu, održan je i dodatni četvrti modul Akademije ravnopravnosti pod nazivom Javno zagovaranje ravnopravnosti. Ovaj modul je obuhvatao...

Neko je rekao feminizam – Rep i feminizam

Peti ciklus predavanja NEKO JE REKAO FEMINIZAM? mart-novembar 2017. godine Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2017. godini organizuju 6...

Ukidanje diskriminacije rudarki u Zakona o radu Federacije BiH i Brčko distrikta uskoro

Delegati_kinje u Domu naroda PSBiH u petak će se izjasniti o prijedlogu Ministarstva civilnih poslova BiH, kojim je predviđeno ukidanje mehanizma zaštite na osnovu kojeg žene...