Prava žena

Sarajevski otvoreni centar radi na povećavanju nivoa svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, kao i postojećih domaćih propisa, koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_ama tog procesa.

 

Kratki pregled predavanja: Feministička škola 21. april 2018.

U subotu, 21. aprila, u okviru Modula Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija, Adriana Zaharijević, doktorica nauka, aktivistkinja i filozofkinja koja radi u Institutu za...

Kratki pregled predavanja: Feministička škola 14. april 2018.

U subotu, 14.04.2018. godine počela je Feministička škola Žarana Papić, sa četvrtom generacijom polaznica. Školu je otvorilo predavanje Modula 1 – Uvod u feminizam:...

BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH,...

Upućeni amandmani na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

U cilju unapređenja trenutne regulacije porodiljskog odsustva i zaštite od diskriminacije (usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH), zastupnica u Predstavničkom...

Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2018

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar objavljuju poziv za učešće na: AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2018 Rok za prijave:...

Bjanka Alajbegović: Žene, ko smo mi?

Ugnjetavanje žena je duboko; jednaka plata za jednak rad, i sve političarke na svetu neće iščupati korene seksizma. Gayle Rubin Don´t agonize, organize! Rosi Braidotti...