Prava žena

Sarajevski otvoreni centar radi na povećavanju nivoa svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, kao i postojećih domaćih propisa, koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_ama tog procesa.

 

Kratki pregled predavanja Feminističke škole: 23. juni 2018.

U subotu, 23.06.2018. godine održano je posljednje predavanje ovogodišnje, četvrte po redu, Feminističke škole Žarana Papić. Amila Ždralović je zavšila Filozofski...

Korak ka ostvarivanju stvarne rodne ravnopravnosti u Kantonu Sarajevo

20. juna 2018. održana je radionica "Kako do većeg poštovanja ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo? Zajedno do...

Pregled drugog modula Akademije ravnopravnosti 2018

Drugi modul Akademije ravnopravnosti pod nazivom Feminizam za sve je održan u periodu od 22-24. juna 2018....

Kratki pregled predavanja Feminističke škole: 20. juni 2018.

U srijedu, 20.09.2018. godine održana su završna predavanja u okviru Modula 3 – Kultura i ideologija – Feminističke škole Žarana Papić. Predavačica je bila...

Kratki pregled predavanja Feminističke škole: 08. i 09. juni 2018.

U petak 8. juna u okviru Modula 2 – Država, zakon i ravnopravnost – Adnan Kadribašić, govorio je o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i...

Pregled predavanja Feminističke škole: 02. juni 2018.

U subotu, 02. juna održana je prva sesija predavanja modula Kultura i ideologija, u okviru Feminističke škole Žarana Papić. Predavač je bio Nebojša Jovanović, koji...