Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Korice_ZabiljezeneAutorice i autori: Aida Spahić, Amila Ždralović, Arijana Aganović, Bojana Đokanović, Elmaja Bavčić, Emina Žuna, Fabio Giomi, Ivana Dračo, Zlatan Delić, Zlatiborka Popov-Momčinović
Priređivačica: Jasmina Čaušević
Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE (2014)

PDF verzija na bhs jeziku: Zabiljezene_Zene i javni zivot Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

PDF verzija na engleskom jeziku: Women Documented – Women and Public Life in Bosnia and Herzegovina in the 20th Century