Women Documented: Women and Public Life in Bosina and Herzegovina in the 20th Century

Women Documented_web verzija sa koricama-jpgAuthors: Aida Spahić, Amila Ždralović, Arijana Aganović, Bojana Đokanović, Elmaja Bavčić, Emina Žuna, Fabio Giomi, Ivana Dračo, Zlatan Delić, Zlatiborka Popov-Momčinović
Editor: Jasmina Čaušević
Women Documented: Women and Public Life in Bosina and Herzegovina in the 20th Century 
Sarajevo: Sarajevo open centre, Foundation CURE (2014)
PDF version in English: Women Documented: Women and Public Life in Bosina and Herzegovina in the 20th Century

PDF version in B/C/S languages: Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku