Oznaka: Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Autorice i autori: Aida Spahić, Amila Ždralović, Arijana Aganović, Bojana Đokanović, Elmaja Bavčić, Emina Žuna, Fabio Giomi, Ivana Dračo, Zlatan Delić, Zlatiborka Popov-Momčinović Priređivačica: Jasmina Čaušević Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE (2014) PDF verzija na bhs jeziku: Zabiljezene_Zene i javni zivot Bosne … Continued