Uz podršku Evropske unije do kvalitetnije inkluzivne psihosocijalne podrške za LGBTI osobe u HNK

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, 18. februara 2022. će u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra biti održan online trening na temu pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja, u trajanju od 10:00 do 14:30 sati. Trening će biti organiziran za uposlenike_ce centara za socijalni rad gradova/općina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Do sada su ovakvi treninzi održani u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom kantonu i gradovima/općinama Republike Srpske.

Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest stručnjaka/stručnjakinja koji rade u oblastima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja, ali i šire javnosti o važnosti održavanja dobrobiti i brige o mentalnog zdravlja ove kategorije stanovništva.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se LGBTI osobama osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Trening će voditi Darko Pandurević, pravnik, rukovoditelj programa i zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru, koji će govoriti o LGBTI identitetima i osnovama ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, i Marija Šarić i Zvjezdana Savić, psihologinje/Geštalt psihoterapeutkinje Fondacije Krila nade, čiji će fokus biti na pristupu prema LGBTI osobama, njihovim poblemima i potrebama, uz smjernice za inkluzivnu psihosocijalnu podršku.

Agenda treninga za centre za socijalni rad HNK je dostupna ovdje.

Zaposleni stručnjaci_kinje centara za socijalni rad Hercegovačko-neretvanskog kantona učešće u treningu mogu potvrditi na e-mail: [email protected], najkasnije do 14.02.2022. godine. Broj učesnika_ca je ograničen.

Napomena: U skladu s epidemiološkom situacijom, radi sprječavanja širenja Covid-19 epidemije u BiH, odlučili smo da trening organiziramo online putem Zoom platforme. Nakon što dobijemo potvrde učešća, dostavit ćemo i pristupne podatke za uključivanje na trening.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]