Upoznajte ansambl SEDAM: Tanja Miletić Oručević, režiserka scenskog čitanja drame SEDAM

tanja-miletic-orucevic

Tanja Miletić Oručević je teatarska rediteljica, pedagoginja u oblasti dramske umjetnosti, prevoditeljica i aktivistkinja. Magistrirala je na teatarskoj akademiji u Krakowu u Poljskoj, a doktorirala na akademiji u Brnu u Češkoj. Režirala je više od 30 predstava u profesionalnim pozorištima širom Bosne i Hercegovine, Poljske, Srbije, Makedonije i Italije, između ostalog, predstave na albanskom i mađarskom jeziku. Sa svojim predstavama je više puta učestvovala na Internacionalnom teatarskom festivalu MESS, kao i drugim uglednim festivalima u regionu.

Prevodi sa poljskog i engleskog, piše o problemima suvremene drame i teatra i gender problematici. Aktivna je na polju feminizma u umjetničkom i političkom životu. Živi u Mostaru i radi kao direktorica Javne ustanove Mostarski teatar mladih.

Tokom 2013. godine je učestvovala u scenskom čitanju revolucionarne dokumentarne drame SEDAM  u tri grada u BiH sa još šest istaknutih žena koje su postigle velike uspjehe u okviru svojih profesija i oblasti djelovanja. Ovaj put dramu SEDAM će čitati zastupnice i zastupnici Parlamenta Federacije BiH, a Tanja Miletić Oručević je preuzela ulogu režiserke.

Čitanje drame SEDAM organizuju Sarajevski otvoreni centar i Medica Zenica.

Čitanje drame SEDAM se održava u Sarajevu, 26.11.2015. u Kamernom teatru 55 u 15:00 sati.

Realizaciju događaja podržava Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Hedda Produktion AB.