TVSA kažnjena sa 2.500 KM zbog priloga o kodeksu ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu

Izvor: Klix.ba

Regulatorna agencija za komunikacije izdala je rješenje kojim kažnjava Televiziju Sarajevo sa 2.500 KM zbog kršenja Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u prilogu o kodeksu odijevanja i ponašanja na Univerzitetu u Sarajevu koji je emitovan u julu 2018. godine.

Naime, tokom informativne emisije ”BH Dnevnik” prikazani su kadrovi sa javne rasprave održane na Fakultetu političkih nauka, pri čemu je voditeljica komentarisala ponašanje i odijevanje prisutnih na skupu, a ne sam sadržaj skupa o kojemu se razgovaralo, te je sve vrijeme u razgovoru sa gostom emisije, Harisom Zahiragićem, pitanjima i komentarima navodila kako je ovakvo odijevanje i ponašanje osoba koje je komentarisala neprikladno.

Sarajevski otvoreni centar tada je uputio žalbu Regulatornoj agenciji za komunikacije i Agenciji za ravnopravnost spolova, ukazujući na kršenje člana 21. Zakona o ravnopravnosti spolova, prikazujući učesnike_ce javne rasprave na omalovažavajući način i ističući njihova tijela i fizički izgled kao problem, bez da navede njihove argumente iznesene na predmetnoj javnoj raspravi.

Na osnovu SOC-ove žalbe, u januaru ove godine Agencija za ravnopravnost spolova izdala je Preporuku Televiziji Sarajevo jer je ”utvrđeno da postoje elementi povrede Zakona o ravnopravnosti spolova”, a sada je Regulatorna agencija i novčano kaznila TVSA.

Sarajevski otvoreni centar pozdravlja odluku Regulatorne agencije za komunikacije, koja pokazuje kako je neophodno prijavljivati i ukazivati na slučajeve kršenja ljudskih prava. Nadamo se i da će se Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH oglasiti u slučaju spornog Kodeksa oblačenja Sveučilišta u Mostaru. Naime, SOC se u februaru ove godine žalio na Kodeks kojim se pokušava određivati šta je “pristojna” ženska odjeća, a studentice sa hidžabom ili nikabom primoravaju da traže dozvolu dekana da prisustvuju nastavi.