Na osnovu SOC-ovog zahtjeva, Agencija za ravnopravnost spolova utvrdila povredu ZORS-a u prilogu Televizije Sarajevo

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine izdala je preporuku Televiziji Sarajevo (TVSA) u vezi povrede Zakona o ravnopravnosti spolova (ZORS) u prilogu emitovanom u julu 2018. godine, a koji je tematizirao javnu raspravu o Nacrtu kodeksa ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu.

Tokom informativne emisije ”BH Dnevnik” prikazani su kadrovi sa javne rasprave održane na Fakultetu političkih nauka, pri čemu je voditeljica komentarisala ponašanje i odijevanje prisutnih na skupu, a ne sam sadržaj skupa o kojemu se razgovaralo, te je sve vrijeme u razgovoru sa gostom emisije, Harisom Zahiragićem, pitanjima i komentarima navodila kako je ovakvo odijevanje i ponašanje osoba koje je komentarisala neprikladno.

Smatrajući kako je TVSA ovakvim izvještavanjem prekršila član 21. ZORS-a , prikazujući učesnike_ce javne rasprave na omalovažavajući način i ističući njihova tijela i fizički izgled kao problem, bez da navede njihove argumente iznesene na predmetnoj javnoj raspravi, Sarajevski otvoreni centar je uputio žalbu Agenciji za ravnopravnost spolova.

Nakon uvida u programski sadržaj, Agencija je konstatovala da su u pomenutom prilogu ”sudionice u javnoj raspravi reducirane na njihove spolne i estetsko-modne atribute, a pritom je u prilogu bio zanemaren sadržaj stavova i argumenata iznesenih u raspravi od strane istih osoba”, što predstavlja povredu ZORS-a prema kome je ”zabranjeno javno prikazivanje bilo koje osobe na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol”.

U svome izjašnjenju, Televizija Sarajevo izričito je odbila optužbu SOC-a, navodeći kako tokom emisije ”nisu donosili nikakve kvalifikacije niti vrijedonosne sudove”, te ”da su sudionici javne rasprave punoljetne osobe, koje su bile svjesne prisutnosti medija”. SOC je u novembru odgovorio na izjašnjenje TVSA, ostajući pri svojim prvobitnim tvrdnjama.

Četvrtog januara ove godine, Agencija za ravnopravnost spolova izdala je Preporuku Televiziji Sarajevo jer je ”utvrđeno da postoje elementi povrede Zakona o ravnopravnosti spolova”, te da ”argumentacija koju je ranije iznijela TVSA nije uvjerljiva”. U preporuci se nalaže da se Uređivački kolegij TVSA, članovi i članice upravljačkih/nadzornih struktura i svi uposleni_e upoznaju sa sadržajem ”Preporuke u vezi rodnih stereotipa i seksističkih stavova i jezika u medijima  u Bosni i Hercegovini”, Agencije za ravnopavnost spolova BiH, te da Uređivački kolegij analizira tehničke i/ili kadrovske pojedinosti koje su dovele do navedenog propusta i preduzme potrebne mjere za prevazilaženje sličnih dešavanja u budućnosti.

Sarajevski otvoreni centar pozdravio je Preporuku Agencije za ravnopravnost spolova. Smatramo da je veoma važno ukazivati na problem diskriminacije na osnovu spola u medijskom izvještavanju, s obzirom da mediji imaju veliku ulogu u kreiranju javnog mišljenja i suzbijanju predrasuda. Nadamo se da će Televizija Sarajevo, kao i ostali mediji u Bosni i Hercegovini, spriječiti emitiranje ovakvih spornih sadržaja u budućnosti.