Tuzla: U profesionalnom radu policije ne smije biti mjesta predrasudama

20151015_134448U okviru projekta „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, kojeg finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a implementira Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, 15. oktobra u Tuzli je održana peta po redu obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, odnosno o predrasudama kao pobudi za izvršenje krivičnog djela počinjenog iz mržnje za policijske službenike_ice MUP-ova Tuzlanskog, Posavskog i Bosansko-podrinjskog kantona. Na obuci je učestvovalo ukupno 25 inspektora_ica. Cilj obuke je bio da se doprinese poboljšanju rada policijskih organa u rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, ali i senzibiliziranju za probleme koji su izvedeni iz incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kao i potrebu da se u potpunosti implementira zaštita ljudskih prava, posebno onih koji se odnose na ranjive skupine u BiH: Rome_kinje, LGBT osobe, povratničke zajednice, te vjersku i sakralnu imovinu.

U toku obuke, inspektori_ce su istakli da predrasude o drugima i drugačijima po bilo kojem osnovu nemaju mjesta u profesionalnom radu kojeg obavljaju, i da svaku žrtvu krivičnog djela tretiraju jednako bez obzira na nacionalnu, vjersku, religijsku pripadnost, boju kože, kao i seksualnu orijentaciju. Također, inspektori_ce su istakli da je obuka doprinijela boljem razumijevanju i prepoznavanju te otkrivanju ovih krivičnih djela, posebno se osvrćući na smjernice koje vode ka pravilnom prepoznavanju krivičnih djela motiviranih predrasudama. Više puta su naveli da je potrebno educirati i senzibilisati predstavnike_ice tužilaštva kako bi istrage započele i tekle u pravom smjeru, te na taj način zajedničkim snagama, pravilnim istragama, adekvatnim sankcijama doprinijeti smanjenju broja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, ali isto tako i slanju poruke društvu da takva djela neće biti tolerisana.

Završavajući radni dan inspektori_ce su naveli da im je obuka bila od velike koristi, te da će u budućem radu obratiti pažnju na ovu problematiku, kako kroz pristup samoj žrtvi, pisanju detaljnih izvještaja, ali i prenošenju znanja stečenog na obuci kroz rad u timu.