Nastavlja se edukacija policijskih službenika_ica u BiH o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje

stop_hate_crimeSarajevski otvoreni centar je u protekle dvije godine organizovao pojedinačne treninge, te sudjelovao u programu permanentne obuke za policijske službenike_ce u zajednici u cilju edukacije o zločinima iz mržnje nad LGBT osobama, u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Sarajevski otvoreni centar će ispred Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, a u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, realizovati obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, odnosno o predrasudama kao pobudi za izvršenje krivičnog djela, u okviru dvogodišnjeg projekta Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH (Fighting Hate Crime in BiH) koji podržava i finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču.

Prvi u nizu treninga će biti održan za policijske službenike_ice Zeničko-dobojskog kantona, 25. marta 2015. godine, u Zenici. Nakon ZE-DO kantona, obuke će biti realizovane u: Srednjobosankom, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom kantonu, a u toku godine godine slijede obuke i u drugim kantonima.

Policijski službenici_ce koji će proći ove obuke će se upoznati sa konceptom, domaćim zakonodavnim okvirom i međunarodnim standardima koji se odnose na ovu vrstu krivičnih djela, te sa relevantnim primjerima iz prakse. S obzirom da incidenti i krivična djela počinjena iz mržnje predstavljaju snažan destabilizirajući faktor svakog društva, a njihove žrtve su najčešće pripadnici najugroženijih ili marginaliziranih grupa, adekvatna reakcija nadležnih institucija predstavlja najsnažniji signal počiniocima, žrtvama i zajednici da se takvo ponašanje neće tolerisati.

Smatramo da će obuke doprinijeti poboljšanju rada policijskih organa u rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, ali i senzibiliziranju za probleme koji su izvedeni iz incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje, te potreba da se u potpunosti provede zaštita ljudskih prava, posebno onih ranjivih skupina u BiH.