Nakon policije, sudije_tkinje i tužioci_teljke su sljedeća karika u zaštiti prava LGBT osoba

PravosudjeSarajevski otvoreni centar i Fondacija Heinrich Boell, Ured u BiH, u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, u septembru ove godine uz podršku Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (FBiH CEST), organizuju trening sa tužiocima_teljkama i sudijama_tkinjama čiji je cilj predstavljanje zakonskih rješenja koja nisu do sada često primjenjivala u praksi, a odnose se na povredu prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba, te iskustava i razmjena prakse u cilju lakše klasifikacije i prepoznavanja ovakvih slučajeva i efikasnije primjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH i krivičnog zakona.

Ovaj trening je samo jedan u nizu ciljanih treninga za aktere iz oblasti pravde, unutrašnjih poslova, obrazovanja i zdravstva koji su usmjereni na povećanje znanja i učešća relevantnih institucija u zaštiti prava LGBT osoba, a koje će dugoročno doprinijeti boljoj zaštiti LGBT osoba od diskriminacije i zločina iz mržnje, te smanjenju nivoa homofobije. Javni službenici_ce u povezanim sektorima unutrašnjih poslova i pravosuđa koji razumiju pitanja nasilja i nejednakog postupanja prema LGBT osobama predstavljaju važnu kariku institucionalnog i društvenog prihvatanja i zaštite LGBT osoba kroz pravni sistem.

Teme koje će sudijama_tkinjama i tužiocima_teljkama predstaviti domaći i regionalni pravni eksperti_ce na polju zločina iz mržnje, te diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta su: LGBT terminologija, predrasude i stereotipi prema LGBT osobama, seksualna orijentacija i rodni identitet u domaćem pravu, diskriminacija i krivična djela motivisana predrasudom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te sudska praksa iz regije.