Najava: Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje knjige „Zabilježene. Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku”

Korice_Zabiljezene_2 izdanjeProšlo je više od godinu dana kako knjiga Zabilježene. Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku živi i kako se glas o njoj pronosi. Brojne osobe, koje su direktno ili indirektno povezane sa knjigom, su nam se javljale – hvaleći naš rad, šireći glas o njemu, dobronamjerno ga kritikujući, ukazujući na neke činjenične greške ili sugerišući argumentovano neke izmjene. U međuvremenu smo i same dolazile do novih podataka i dopisivale ih u knjigu. Pred vama je, dakle, dopunjeno izdanje u kojem su ispravljene greške na koje nam je bila skrenuta pažnja i koje je dopunjeno ponegdje novim saznanjima. U ovom procesu posebno spominjanje zaslužuju i autorice pojedinih poglavlja, kao i Jadranka Miličević.

Živeći svoj život, knjiga ostvaruje svoje ciljeve – aktivističko-akademski problematizira prenošenje znanja i afirmaciju ženskog rada i postojanja, nastavlja da doprinosi bogaćenju baze koja će sakupljati na jednom mjestu nova, već postojeća i objedinjena znanja, te povezuje i gradi mrežu osoba koje imaju interesa da se bave ovim temama.

 

Objavljivanje drugog izdanja ove knjige podržala je Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), pomažući tako da se glas o sjajnim ženama Bosne i Hercegovine nastavi širiti.

 

Pdf izdanje knjige je dostupno ovdje.