Oznaka: smanjenjenasilja

Prevencija vršnjačkog nasilja: radionice u Banjaluci i Sarajevu

Kraj oktobra i početak novembra obilježile su završne radionice vezane za smanjenje međuvršnjačkog nasilja, koje je tokom godine provodio Sarajevski otvoreni centar uz podršku Ambasade Federalne Republike Njemačke (Njemačka saradnja). U Banjaluci  su organizovane radionice (26. i 27. oktobra), sa  roditeljima, psihologinjama i predstavnicima nevladinih organizacija, na kojima su se razmijenila iskustva o problemu rodno … Continued

Prevencija vršnjačkog nasilja: razmjena iskustva

Sarajevski otvoreni centar od kraja 2017. godine radi na smanjenju međuvršnjačkog nasilja, uz podršku Ambasade Federalne Republike Njemačke (Njemačka saradnja). Pored ostalih aktivnosti koje smo organizirale i planiramo organizirati do kraja 2018, ovog vikenda 12. i 13. oktobra, u Sarajevu smo uradile radionice sa roditeljima, psihologinjama i nevladinim organizacijama, o problemu rastućeg međuvršnjačkog nasilja na … Continued

Prevencija vršnjačkog nasilja: radionice za roditelje i NVO-e u Tuzli i Bijeljini

Kako Sarajevski otvoreni centar od kraja 2017. godine provodi projekt „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke (Njemačka saradnja), između ostalih aktivnosti koje smo organizirali i planiramo organizirati u okviru ovoga projekta, tokom maja 2018. godine, nakon radionica na temu razmjene iskustava sa pedagozima, pedagoginjama, psiholozima i psihologinjama osnovnih i srednjih škola u Tuzli (13-14. april) i Bijeljini (20-21. april), realizirali smo i radionice sa roditeljima i nevladinim organizacijama, opet u Tuzli (11-12. maj) i Bijeljini (18-19. maj) – o problemu rastućeg međuvršnjačkog nasilja na osnovu različitosti među djecom i kako roditelji i NVO-i koji se bave djecom odgovaraju na taj problem, kako sarađuju i šta predlažu kao sistemska rješenja.