Prevencija vršnjačkog nasilja: radionice za roditelje i NVO-e u Tuzli i Bijeljini

Kako Sarajevski otvoreni centar od kraja 2017. godine provodi projekt „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke (Njemačka saradnja), između ostalih aktivnosti koje smo organizirali i planiramo organizirati u okviru ovoga projekta, tokom maja 2018. godine, nakon radionica na temu razmjene iskustava sa pedagozima, pedagoginjama, psiholozima i psihologinjama osnovnih i srednjih škola u Tuzli (13-14. april) i Bijeljini (20-21. april), realizirali smo i radionice sa roditeljima i nevladinim organizacijama, opet u Tuzli (11-12. maj) i Bijeljini (18-19. maj) – o problemu rastućeg međuvršnjačkog nasilja na osnovu različitosti među djecom i kako roditelji i NVO-i koji se bave djecom odgovaraju na taj problem, kako sarađuju i šta predlažu kao sistemska rješenja.

Voditeljice radionice su i ovaj put bile Belma Žiga, KBT i integrativna psihoterapeutkinja za djecu i adolescente (Fondacija Krila nade) i Slobodanka Dekić, istraživačica i autorica publikacije Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH.

U grupama od po 10-ak učesnika i učesnica, voditeljice radionica su predstavile projekt „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“ kroz politike i programe prevencije vršnjačkog nasilja u BiH, šta projektom SOC želi postići i zašto je ova tema izuzetno važna. Diskutirano je o postojećim programima i kako ih unaprijediti te o ulozi roditelja u prevenciji međuvršnjačkog nasilja i njihovom iskustvu saradnje sa školama na ovom planu, kao i ulozi nevladinih organizacija i neophodnim programima edukacijama za učenike_ce, roditelje i nastavno osoblje – kako pristupiti ovom problemu i kako ga rješavati.

Analizirani su mogući osnovi isključivanja učenika_ca kroz diskusiju o slučajevima u svakodnevnoj školskoj praksi i kako ih tretirati. Posebna pozornost je stavljena na transrodnu djecu i kako im pomoći i podržati pri procesu samootkrivanja i integrisanja sa vršnjacima.

Sa aspekta psihologije, bilo je riječi o specifičnostima adolescencije i faktorima rizika za pojavu nasilja zasnovanog na rodnom identitetu ili stvarnoj/pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji. Učesnici_e su kroz rad u manjim grupama razradili program prevencije rodno zasnovanog nasilja za roditelje i lokalne NVO-e. Na jesen nastavljamo sa istim radionicama u Sarajevu i Banjaluci.