Prevencija vršnjačkog nasilja: razmjena iskustva

Sarajevski otvoreni centar od kraja 2017. godine radi na smanjenju međuvršnjačkog nasilja, uz podršku Ambasade Federalne Republike Njemačke (Njemačka saradnja). Pored ostalih aktivnosti koje smo organizirale i planiramo organizirati do kraja 2018, ovog vikenda 12. i 13. oktobra, u Sarajevu smo uradile radionice sa roditeljima, psihologinjama i nevladinim organizacijama, o problemu rastućeg međuvršnjačkog nasilja na osnovu različitosti među djecom.

Voditeljice radionice su bile Belma Žiga, KBT i integrativna psihoterapeutkinja za djecu i adolescente (Fondacija Krila nade) i Slobodanka Dekić, istraživačica i autorica istraživanja Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – iskustava i preporuke.

Voditeljice radionica su predstavile program „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“ kroz politike i programe prevencije vršnjačkog nasilja u BiH, te zašto je ova tema izuzetno važna. Diskutirano je o postojećim programima i kako ih unaprijediti te o ulozi roditelja u prevenciji međuvršnjačkog nasilja i njihovom iskustvu saradnje sa školama na ovom planu, kao i ulozi nevladinih organizacija i neophodnim programima edukacijama za učenike/ce, roditelje i nastavno osoblje – kako pristupiti ovom problemu i kako ga rješavati.

Analizirani su mogući osnovi isključivanja učenika/ca kroz diskusiju o slučajevima u svakodnevnoj školskoj praksi i kako ih tretirati. Posebna pozornost je stavljena na transrodnu djecu i kako im pomoći i podržati pri procesu samootkrivanja i integrisanja sa vršnjacima. Sa aspekta psihologije, bilo je riječi o specifičnostima adolescencije i faktorima rizika za pojavu nasilja zasnovanog na rodnom identitetu ili stvarnoj/pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji.

U narednom periodu nastavljamo sa radionicama u Banjaluci.