Prevencija vršnjačkog nasilja: radionice u Banjaluci i Sarajevu

Kraj oktobra i početak novembra obilježile su završne radionice vezane za smanjenje međuvršnjačkog nasilja, koje je tokom godine provodio Sarajevski otvoreni centar uz podršku Ambasade Federalne Republike Njemačke (Njemačka saradnja). U Banjaluci  su organizovane radionice (26. i 27. oktobra), sa  roditeljima, psihologinjama i predstavnicima nevladinih organizacija, na kojima su se razmijenila iskustva o problemu rodno zasnovanog vršnjačkog nasilja. Radionica za školsko osoblje je održana u Sarajevu 2. i 3. novembra.

Voditeljice radionice su i ovaj put bile Belma Žiga, KBT i integrativna psihoterapeutkinja za djecu i adolescente (Fondacija Krila nade) i Slobodanka Dekić, istraživačica i autorica istraživanja Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti.

Voditeljice radionica su predstavile projekt „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“ kroz politike i programe prevencije vršnjačkog nasilja u BiH i zašto je ova tema izuzetno važna. Analizirani su mogući osnovi isključivanja učenika_ca kroz diskusiju o slučajevima u svakodnevnoj školskoj praksi i kako ih tretirati. Posebna pozornost je stavljena na transrodnu djecu i kako im pomoći i podržati pri procesu samootkrivanja i integrisanja sa vršnjacima.

Sa aspekta psihologije, bilo je riječi o specifičnostima adolescencije i faktorima rizika za pojavu nasilja zasnovanog na rodnom identitetu ili stvarnoj/pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji.

Za 10. decembar je planirana konferencija u Sarajevu o problemu vršnjačkog nasilja.