Oznaka: rodno senzitivan jezik

Rodno osjetljivi jezik u Parlamentu Federacije BiH uskoro

Na 19. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH), održanoj 14. marta 2017,  sa čak 70 glasova ZA usvojena Inicijativa za upotrebu rodno senzitivnog jezika u Parlamentu Federacije BiH, koju je predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova PD PFBiH, Jasna Duraković predložila u ime Komisije, a na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Ebert. … Continued

U Parlamentu FBiH i NSRS treba da se koristi rodno senzitivan jezik

Sarajevski otvoreni centar je prošle sedmice uputio dopis Komisiji za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH i Odboru jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske, sa inicijativom za korištenje rodno senzitivnog jezika u Parlamentu FBiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske