Oznaka: rodni stereotipi

RAK sankcioniše rodne stereotipe u reklamama

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je donijela rješenje na osnovu kojeg se utvrđuje da je Radio televizija Repubilke Srpske prekršila član 3. stav (3) Osnovni principi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija („Službeni glasnik BiH“, broj 3/16). Za navedeno kršenje Regulatorna agencija za komunikacije BiH je izrekla Radio televiziji Republike Srpske mjeru pismenog upozorenja.

Gender centar RS-a: Rodnim stereotipima nema mjesta u reklamama

Gender centar RS preporučuje ovim institucijama/preduzeću da kroz programske koncepte i kampanje razvijaju svijest o ravnopravnosti spolova i izbjegnu svrstavanje žena i muškaraca u tradicionalne društvene uloge, imajući u vidu da takav prikaz žena i muškaraca u medijima predstavlja prepreku rodnoj ravnopravnosti.

Još jedan povod za stereotipizaciju i govor mržnje prema ženama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u julu ove godine uputilo Upozorenje o odijevanju prilikom polaganja ispita za vozače motornih vozila. Upozorenjem je, na osnovu prethodnog iskustva, naloženo da kandidat_kinja za vozača, koji_a prisustvuje ispitu iz poznavanja saobraćajnih propisa/prve pomoći/upravljanja motornim vozilom, mora biti prikladno i uredno odjeven_a.