Oznaka: regionalna mreza protiv homofobije

Memorandum 2013. Regionalne mreže protiv homofobije za IDAHO

MEMORANDUM 2013. Regionalne mreže protiv homofobije za zajednički rad na poboljšanju pravnog i društvenog statusa LGBTIQ (lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih, interseksualnih i kvir) osoba u Albaniji, Alžiru, Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Egiptu, Gruziji, Grčkoj, Iraku, Izraelu, Libanu, Makedoniji, Palestini, Srbiji, Tunisu i Turskoj. “Memorandum 2013.” posvećen je 17. maju, Međunarodnom … Continued

Četvrti sastanak Regionalne mreže protiv homofobije u Ankari

U Ankari će se od 12. do 15. marta 2013. održati Četvrti regionalni sastanak mreže. Sastanku će prisustvovati predstavnici_e LGBT organizacija i organizacija koje se bave pravima žena iz 19 zemalja od Sjeverne Afrike do Kavkaza, Srednjeg Istoka do Balkana: Albanije, Alžira, Armenije, Azerbejdžana, Bosne i Herzegovine, Hrvatske, Egipta, Gruzije, Grčke, Iraka, Izraela, Kosova, Lebanona, … Continued