Četvrti sastanak Regionalne mreže protiv homofobije u Ankari

homofobijaU Ankari će se od 12. do 15. marta 2013. održati Četvrti regionalni sastanak mreže.

Sastanku će prisustvovati predstavnici_e LGBT organizacija i organizacija koje se bave pravima žena iz 19 zemalja od Sjeverne Afrike do Kavkaza, Srednjeg Istoka do Balkana: Albanije, Alžira, Armenije, Azerbejdžana, Bosne i Herzegovine, Hrvatske, Egipta, Gruzije, Grčke, Iraka, Izraela, Kosova, Lebanona, Makedonije, Crne Gore, Palestine, Srbije, Tunisa i Turske.

Teme ovogodišnjeg sastanka su mediji i pitanja digitalne i fizičke sigurnosti.
Za vrijeme boravka učesnika i učesnica u Ankari biće održana nogometna utakmica u znak solidarnosti sudiji Halilu İbrahimu Dinçdağ. Poslije utakmice će se održati otvoreni forum u Cabeci kampusu Univerziteta u Ankari na temu Nogomet protiv diskriminacije.
Ispred Bosne i Hercegovine na sastanku će biti prisutne aktivistkinje Sarajevskog otvorenog centra.