Oznaka: političkaparticipacijažena

PRIHVATIMO, POLITIČKE STRANKE SU MIZOGINE!

Neusvajanjem izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH na sjednici u utorak, 24. maja 2016, političke stranke su jasno pokazale šta misle o ravnopravnosti spolova. Prije svega, vratimo se nekoliko koraka unazad. Sarajevski otvoreni centar je tokom protekle godine izradio dvije studije koje se odnose na ravnopravnost spolova i političku participaciju žena. Željeli_e smo … Continued

40% ministrica u Vijeću ministara BiH

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBiH je na prijedlog Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravost spolova BiH uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH kojim je predviđeno da u sastavu Vijeća ministara bude zastupljeno najmanje 40 posto osoba oba spola.