Oznaka: OrangeReport

Narandžasti izvještaj 2016: Ratno seksualno nasilje

Izmjene Krivičnog zakona BiH U maju 2015. godine u Parlamentarnoj skuštini BiH su usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine[i] kojima je, između ostalog, definicija silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja počinjenih kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva ili kao zločin protiv čovječnosti, usklađena s međunarodnim standardima i jurisprudencijom prvobitno razvijenom pred međunarodnim … Continued

Narandžasti izvještaj: Rodno zasnovano nasilje

Osobe ženskog spola su često izložene ozbiljnim oblicima nasilja, pogotovo verbalnom, fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju, silovanju i sl. Ovi i brojni drugi oblici nasilja nad ženama predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava žena i glavnu prepreku ostvarivanju jednakosti između žena i muškaraca.[i] Statistike pokazuju da je svaka treća žena u svijetu žrtva nasilja, ali i da … Continued

Narandžasti izvještaj: Politički život i odlučivanje

Žene u tijelima političkih stranaka Žene su podzastupljene u glavnim tijelima najvažnijih stranaka u BiH. Ekstremni primjer su dvije stranke (SDA i SDS) kod kojih ni mjesto predsjednika, kao ni mjesto potpredsjednika ne pripadaju manje zastupljenom spolu, odnosno ženama. U ostalim strankama žena zauzima po jedno potpredsjedničko mjesto, što predstavlja zastupljenost između 10 i 20% … Continued

Narandžasti izvještaj 2016: Dobre prakse – Usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske konvencije

Vijeće ministara BiH usvojilo je u julu 2015. Okvirnu strategiju za provedbu Istanbulske konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015–2018. Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja je usvojila javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala … Continued