Zločin iz mržnje: Počeo Train the Trainer program za policiju u FBiH

1Na jesen nas očekuje dosta novih poslovnih izazova, a između ostalog slijede obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za policijske službenike/ce kantonalnih MUP-ova i predstavnike/ce Policijske akademije FBiH.

Nakon što smo prošle godine proveli osnovne obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za policijske službenike/ce svih kantonalnih MUP-ova, u proteklom periodu smo uspješno pregovarali da u u svoje permanentne obuke za 2017. godinu uključe modul o zločinu iz mržnje. Svi kantonalni MUP-ovi dali svoju saglasnost. Policijski službenici/ice koji prođu kroz ovogodišnji train the trainer program na temu “krivična djela počinjena iz mržnje” u toku 2017. godine kroz permanentne obuke će nastaviti da adekvatno educiraju svoje kolege/ice.

U periodu od 8.- 9. septembra 2016. godine održana je prva u nizu od ukupno tri dvodnevne train the trainer obuke. Osnovni cilj prve dvodnevne obuke je bio obučiti policijske službenike/ice za prijenos svojih specijalističkih znanja i vještina na druge kolege/ice što uključuje efikasnu pripremu, izvedbu i evaluaciju predavanja. Jedan od ciljeva je bio da polaznici usvoje osnovna znanja i vještine o grupnoj facilitaciji, kreiranju/dizajniranju i izvođenju predavanja, da savladaju trenerske i razviju prezentacijske vještine. Očekivani rezultati treninga su bili da polaznici/ce steknu osnovno znanje o različitim stilovima učenja i ključnim kompentencijama za cjeloživotno učenje, da budu osposobljeni za samoprocjenu trenerskih vještina, motivirani za pripremu, dizajn i izvedbu predavanja. Trenerica na prvoj dvodnevnoj obuci je bila Duška Pribičević-Gelb, predavačica na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

Kao i obuke koje su održane prošle godine, i ovogodišnje train the trainer obuke na temu “krivična djela počinjena iz mržnje” će organizovati Sarajevski otvoreni centar ispred Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, a u saradnji sa Misijom OSCE u BiH. Pomenute obuke se organizuju u sklopu projekta “Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje” finansiranog od strane Stalne Misije Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču.