SOC doprinio SDP-ovom Planu za mlade

Socijaldemokratska partija BiH, u septembru 2017, u okviru kampanje Socijaldemokratske partije BiH „Ostajemo ovdje“, pristupila je izradi Plana za mlade – javne politike Foruma mladih SDP-a BiH, s ciljem da u periodu od 2018. do 2022. godine napravi uvjete koji bi mlade ljude zadržali u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da mladi neke političke partije u Bosni i Hercegovini izlaze sa svojim planom kao dijelom Izbornog programa za Izbore 2018. godine, a koji sadrži opipljive, potrebne i izvodive promjene neophodne za ostanak mladih i dostojanstven život u BiH.

Tim povodom, potpredsjednica SDP-a BiH, Lana Prlić, je pozvala mlade ljude i organizacije koje rade sa mladima, uključujući i Sarajevski otvoreni centar, da sudjeluju u izradi i realizaciji Plana za mlade, dajući svoje stavove, mišljenja, sugestije u vidu komentara na Plan.

Tim Sarajevskog otvorenog centra je detaljno pregledao Plan za mlade te isti komentirao i dao svoje kako opće, tako i vrlo specifične napomene, kroz oblasti koje Plan tematizira, a koje se tiču zapošljavanja, obrazovanja, kulture i sporta, društvenog aktivizma, slobodnog vremena, stambenog zbrinjavanja mladih, antinacionalizma, sigurne i uređene zajednice.

Poseban naglasak smo stavili na rodnu ravnopravnost, prava žena, LGBTI osoba i drugih marginaliziranih grupa u bh. društvu, te istakli potrebu izrade i usvajanja rodno osjetljivih (gender senzitivnih) i inkluzivnih politika.

Ovaj vid uključivanja civilnog društva i društvenih grupa koje se strategijom obuhvataju u samu izradu strateških dokumenata odlična je metoda unapređenja društvene inkluzije i osiguravanja predstavljanja interesa i potreba što većeg broja građana_ki BiH.

Drago nam je da je SDP BiH prepoznala Sarajevski otvoreni centar kao organizaciju koja svojim sugestijama može doprinijeti ovom iznimno vrijednom strateškom dokumentu.

Nadamo se da će naši uvidi i savjeti biti od koristi i da će ovakav vid saradnje i uključivanja predstavnika_ca civilnog sektora u izradu strateških dokumenata od značaja za bh. društvo postati praksa i drugih političkih partija u Bosni i Hercegovini.